26
Temmuz
2020
15:33
88
36
23

YARALI ƏSGƏRLƏRİMİZ ADINDAN...

YARALI ƏSGƏRLƏRİMİZ ADINDAN...
ABİL İSLAM

SORAĞIM QALIB

Həkim, qurban olum, tez sağalt məni,
Düşmən tapdağında torpağım qalıb.
Yarama məlhəmdi, dumanı - çəni,
Bayquşlar əlində bağ - dağım qalıb.
XXX
Andım var qovmağa, bayquşu, sarı,
Şuşamda coşacaq, Möhlətin tarı.
Azad edəcəyik, dustaq ruhları,
Dostların dilində, sorağım qallb.
XXX
Düşmən silahından güllə ələndi,
Torpağa mənim də, qanım çiləndi.
Qarı düşmən, keçmişimi biləndi,
Atatürk babamdan bıçağım qalıb.
XXX
Gərəkmi düşmənlə görüş, danışıq?..
Kəsərik başların Nikol qarışıq.
" Yanıq Kərəm" i çal, ay Əli aşıq,
" Yan " başı bükməyə
çox ağım qalıb !

YARALI ƏSGƏRLƏRİMİZ ADINDAN...

AtaTv.az

Digər Dünya xəbərləri